Ärikinnisvara vee-, elektri-, gaasi- ja küttenäite saab edaspidi ühest süsteemist

Ärikinnisvara vee-, elektri-, gaasi- ja küttearvestid hakkavad kasutama asjade interneti võrku ning kaugloetavad näidud on edaspidi automaatselt kättesaadavad ühest kohast kinnisvarahaldussüsteemide kaudu. Levikom tõi turule ärikinnisvara halduritele ja omanikele mõeldud asjade interneti põhise Smart Metering terviklahenduse.
Büroo-, kaubandus-, lao- ja tootmishoonete halduritele ja omanikele mõeldud süsteem lõpetab n-ö käsitsi hoonetest ja rentnikelt näitude kogumise, vähendab käsitsi kogumisest tingitud vigu ja ajakulu ning seeläbi halduskulusid. Eesti telekomi ja IoT-ettevõte Levikom investeeris innovatiivse lahenduse arendusse kaks aastat.
Kaugloetav arvesti

Levikomi 5G ja asjade interneti valdkonna juhi Ove Tüksammeli sõnul koguvad ärikinnisvara haldurid siiani hoonetest ja rentnikelt näite käsitsi, kuid asjade interneti võrgus on võimalik lugeda nii elektri-, vee, gaasi- kui küttenäite automaatselt ja võimalik kõik andmed koguda ühtselt kinnisvarahaldussüsteemi. “Levikomi uue lahenduse abil ei pea kinnisvarahaldurid enam rentnikelt andmeid ükshaaval koguma. See vähendab halduskoormust ja -kulusid ning kindlasti vähendab ka vigu,” sõnas Tüksammel.

Kaugloetavad arvestid edastavad andmed kinnisvarahaldussüsteemi kaudu otse haldurile. “Teenus toimib üle avaliku asjade interneti võrgu, kohalikku võrgusüsteemi ei pea looma. Kaugloetavate näitude kogumise ja edastamise lahendus sobib igale kinnisvarahaldajale, Levikomi kauglugemissüsteem on võimalik integreerida mitmete kinnisvarahaldussüstemidega,” lisas Tüksammel.
Tüksammeli sõnul on Levikom tegelenud vee-, gaasi-, kütte- ja elektriarvestite näitude kauglugemise lahenduse väljatöötamise ja juurutamisega ligi kaks aastat ning turuletoodud Smart Metering terviklahendus arvestab just ärikinnisvara halduse spetsiifikat. Keeruliseimaks osutus uue lahenduse arendusel just hoonetes kasutusel olevate arvestite mudelite paljusus.
Levikomi asjade interneti võrk NORAnet katab üle 60% Eesti elanikkonnast, sh kõik suuremad linnad. Levikom arendab võrku jooksvalt ja pidevalt edasi, vajadusel laiendatakse või tihendatakse võrgu katvusala konkreetsete kasutajate jaoks.
Levikom on Eesti sidevaldkonna rajajate poolt loodud IKT ettevõtte, mille kompetents ulatub aastasse 1992. Levikomi peamised tegevussuunad on IoT, IT, sideteenused ja videovalve. Neist olulisimas 5G/IoT ehk asjade interneti valdkonnas on Levikom Eestis liider, opereerides üleriigilist avalikku asjade interneti võrku NORAnet ja -rakenduste platvormi NORA-X. Levikom on rahvusvahelise IoT assotsiatsiooni LoRa-Alliance liige, kuulub Euroopa IoT Operaatorite Kogusse ja on nõustanud maailma suurimaid telekome 5G/IoT lahenduste juurutamisel. IT-ärilahenduste ja taristuteenuste valdkonnas on Levikom Eestis üks juhtivaid ja pikima kogemuste pagasiga ettevõtteid ning paljude rahvusvaheliste tehnoloogiaettevõtete nagu Microsoft, ESET jt pikaajaline partner. Levikom on Eesti suurim juhtmeta lairibavõrgu operaator, mille unikaalne VirtuaalFiiber võrk võimaldab viia ülikiire interneti ja järelvaatamisega televisiooni läbi õhu ka sinna, kuhu kaabelvõrgud ei ulatu.