Eesti inimese lemmikkoht kinnisvarainfo otsimiseks on KV.EE

KV_screenshotKõige populaarsemad kanalid, kust inimesed otsivad infot kinnisvarapakkumiste kohta, on kinnisvaraportaalid KV.EE, mida eelistab 58% elanikest. City24 eelistab 49% elanikkonnast ning Facebooki osatähtsus on tõusuteel, selgub Eesti Kinnisvarafirmade Liidu tellitud värskest uuringust.

Kinnisvaraportaalidele kõrval eelistavad inimesed infot otsida Google otsimootorist (19%), kinnisvarafirmade kodulehtedelt (18%), Soov.ee’st (15%) ning Facebookist (13%). Neist kaks esimest on võrreldes 4 aastat tagasi läbi viidud sarnase uuringuga oma tähtsust kõvasti minetanud. Seevastu Facebook on selle ajaga muutunud palju olulisemaks infokanaliks, olles 18-29-aastaste puhul lausa kolmas eelistus (32%). Nooremad vanuserühmad kasutavad võrreldes vanematega aktiivsemalt ka kõiki teisi internetipõhiseid teabekanaleid.

„Me ei alatähtsusta kuidagi kinnisvarafirmade rolli, neil on täita oma väga suur osa selles, et kinnisvaraturg üldse toimiks. Aga me usume, et soovi korral saavad kõik inimesed ka iseseisvalt hakkama sobivate pakkumiste analüüsimise või enda kuulutuse ülespanekuga. See ongi meie eesmärk – muuta see võimalikult lihtsaks ja mugavaks ning eeskätt tulemuslikuks. Just tulemus – kas leitaks ostja või üüriline, kas leitakse endale sobiv objekt – on see, mis kokkuvõttes loeb,“ kommenteeris KV.EE tegevjuht Tarvo Teslon uuringutulemusi.

Neli aastat tagasi läbi viidud analoogses uuringus olid kinnisvaraportaalid samuti kõige populaarsemad, kuid nende tulemus oli enamvähem võrdne – KV.EE’d  eelistas toona 43 ning City24 46% vastanuist. Vahepealse ajaga on KV.EE populaarsus tõusnud 15 protsendipunkti.

Uuringu viis EKFL tellimusel läbi Turu-uuringute AS. Tänavu veebruaris küsitleti omnibuss meetodil 1000 inimest üle Eesti.