Eesti Kinnisvarafirmade Liit kuulutab välja kinnisvarateemaliste üliõpilastööde konkursi

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL)Eesti Kinnisvarafirmade Liit (EKFL) kuulutab 1. juunil 2012. a. esmakordselt välja kinnisvarateemasid käsitlevate kõrgkoolide lõputööde konkursi. EKFLi poolt välja antava preemia eesmärgiks on läbi tunnustuse tähelepanu juhtimine kinnisvaramajandussektorile.

Preemia „Säravaim kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima magistritöö autorile ja preemia „Tõusev kinnisvaratäht“ määratakse konkursile esitatud parima bakalaureusetöö või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö autorile.

Konkursile saab esitada kinnisvarateemalise (kinnisvaraarenduse, -vahenduse, -turunduse, -juriidika jms) magistritöö, bakalaureusetöö või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö. Hindamiskriteeriumiteks on teema mõjukus, rakenduslikkus ja uuenduslikkus Eesti kontekstis.

Preemiate nominendid tuleb Tallinna Tehnikaülikoolil, Eesti Maaülikoolil, Tallinna Ülikoolil, Estonian Business Schoolil ja Tartu Ülikoolil esitada EKFLi juhatusele hiljemalt 30. juuniks 2012. a. Iga kõrgkool saab esitada kuni 3 tööd, mis peavad olema kaitstud hindele A või B mitte enam kui aasta enne konkursile esitamist. Lisatud peab olema juhendaja soovitus.

Preemia suuruseks 2012. aastal on parima magistritöö autorile 500 eurot ja parima bakalaureusetöö või rakenduskõrgharidusõppe lõputöö autorile 300 eurot.

EKFL on soovitanud oma liikmetel ja Liidu partneritel esitada endapoolseid eripreemiaid ja äramärkimisi.

Preemia antakse üle EKFLi sügisseminaril, kus üliõpilasel on võimalus esineda oma lõputööd tutvustava ettekandega.

Eesti Kinnisvarafirmade Liit (asutatud 1994. a.) on kinnisvara vahenduse, arenduse, halduse ja konsultatsioonidega tegelevate äriühingute ühendus.

Lisainformatsioon:

Tõnu Toompark
EKFL juhatuse liige
+372 52 59 703
tonu@adaur.ee

 

Tõnis Rüütel
EKFL tegevdirektor
+372 50 46 517
ekfl@ekfl.ee