Esmakordselt saavad Eesti väikeinvestorid osta osaluse päikesepargis

Solarfund käivitas ühisrahastuskampaania, mille kaudu on kõigil inimestel võimalik investeerida Eesti esimesse rahvale kuuluvasse päikeseparki. Investorid saavad endale osta osa päikesepargist ning teenida elektri müügist tulu panustades samas taastuvenergiasse ja puhtamasse elukeskkonda. Eesti esimese rahva-päikesepargi ühisrahastus toimub Fundwise’i platvormil.

Vähestel inimestel on ligipääs päikeseenergia tootmiseks vajalikule maa-alale ja tehnoloogiale ning üksikisikule on päikeseenergia tootmine ka liiga kulukas või keeruline. Üheskoos tegutsedes suurema päikesepargi rajamine on seevastu igati realistlik ja tulus tegevus, mistõttu asutatigi Solarfund –  avatud omanikeringiga taastuvenergia tootja, millega saavad ühineda ka väikeinvestorid.

Solarfund OÜ rajab maaomanikult renditud või ostetud kinnistule päikesepargi ning müüb selles toodetavat elektrit. Pargi prognoositav eluiga on 30+ aastat ning see hakkab positiivset rahavoogu tootma juba käivitamise hetkest. Päikeseenergia projektide arendused on kavas läbi viia etapiviisiliselt ning esimeses etapis rajatakse ca 1.5MW energiaportfell.

“Päikesetehnoloogia on muutunud aastatega töökindlamaks, tõhusamaks ja kättesaadavaks, mistõttu on sellest saanud tõsiseltvõetav elektritootmise viis. Olen kindel, et Solarfund on leidnud oma koha päikese all koondades kogukonna inimestest, kes saavad osa päikeseenergia tootmise kasumlikkusest ning lisaväärtusena teadmise, et on oma investeeringuga panustanud parema elukeskkonna loomisesse,“ ütles Solarfundi partner ja asutaja Jaak Urm.

Solarfundi ühisrahastuskampaaniat juhtiva ankurivestori Ülari Niinemägi sõnul võib jääda praeguse kriisi tingimustes ekslik mulje, justkui oleks rohelise energia ja jätkusuutliku majanduse teemad kuidagi tagaplaanile vajumas, kuid nii see tema sõnul kindlasti ei ole. „Kui üldse, siis peaks antud kriisiperiood panema meid rohkem mõtlema oma igapäevastele tarbimisharjumustele ning selle keskkonnamõjudele. Teisest küljest tuleb mõelda sellele, kuidas saaksime ühiskonnana tagada selle, et meil on elekter olemas ka ootamatu kriisi tingimustes. Tuult ja päikest majanduskriisid või epideemiad ei sega ning võimalikult mitmekesine energiatootmine tagabki meile varustuskindluse,“ ütles Niinemägi.

Fundwise’i juhatuse liikme Henri Laupmaa sõnul on taastuvenergial üha olulisem osa meie energiatootmises. „Solarfundi päikesepark võimaldab oma võimekusega meil vähendada oma sõltuvust fossiilenergiast olles samas eeskätt kõrge potentsiaaliga tuluallikas, millele pääsevad ligi ka kõik väikeinvestorid,“ ütles Laupmaa.

Investeerida saab: https://fundwise.me/et/pitch/solarfund