Euroopa Liidu nõuded ehitajale karmistuvad

Veebruari alguses arutati Brüsselis Euroopa Liidu energiakasutuse efektiivsust ning vaadati üle, kas 2010.a. suvel eesmärgiks seatud 20% tarbimise kokkuhoid aastaks 2020 on saavutatav. Senist progressi kritiseeriti, kuna leiti, et praeguse asjade kulgemise korral on võimalik saavutada säästu vaid 10%. Tõdeti, et energia tarbimise jätkuv vähendamine peab muutuma absoluutseks prioriteediks.

Just hoone kütmise ja jahutamise efektiivsusel on energiatasakaalus väga oluline roll ning tõhususe seisukohast märkimisväärne potentsiaal. Uued Euroopa Liidu direktiivid näevadki ette, et juba vähem kui kümne aasta pärast peavad kõik uued majad olema ehitatud nullilähedase kasutusega ehk, et küttekulu peab olema vähem kui 15 kw/h ruutmeetrilt aastas. Uute ehitusnõuete ja standardite kasutuselevõttu on seega peatselt oodata kõikides liikmesriikides, kus seda veel ei ole tehtud.

Põhjamaise kliimaga Eestil tasub eeskuju võtta Rootsist, kus alates selle aasta jaanuarist võeti kasutusele uued ehitusstandardid.

Rootsis ehitatavate madalaenergia elamute väissein on soojustusega 350mm ning katuslagi soojustusega 600mm. Sellise kontstruktsiooniga maja kütmiseks energia kulu on ligilähedaselt 55kw/h energiat ruutmeetrilt aastas, mis on poole vähem kui veel eelmisel aastal Rootsis kehtinud norm 110 kw/h. Uute majade aknad on argoontäitega ja pakett kolmekordse klaasiga, mis tagab olulise soojapidavuse ja müratakistuse. Aknad paigaldatakse vastavalt kliendi soovile kas sisse avanevad, ehk saksa tüüpi, või välja avanevad, ehk taani tüüpi.

Eesti tingimustes energiasäästliku maja lahendust kasutades on küttekuludelt võimalik kokku hoida kuni 75% aastas. Sellise maja hind on tavalisest küll 7-10% kallim, kuid arvestades maja eluiga ning energia hinna pidevat tõusu, tasub investeering end üsna kiiresti ära.

Eesti ettevõte NordEco House on Rootsi Kuningriigis ehitanud juba 3 aastat ning omab head ülevaadet ja kogemust millistele nõuetele sealsed uued majad vastama peavad ning kuidas energiasäästlike maju projekteerida ja püstitada. NordEco House juhatuse liige Reijo Ligi soovitab juba maja ehitamise planeerimise algjärgus võtta ühendust spetsialistidega, kes aitavad leida ja soovitada madalaenergia maja lahenduse, mis vastab homsetele nõuetele ning mille energiasäästlikus aitab kulud kontrolli all hoida.

Lisainformatsioon:
Reijo Ligi
NordEco House OÜ
Tel: 50 71 331
E-post: reijo@nordeco.ee
www.nordeco.ee

Allikas: NordEco House OÜ