Ka üürikorterit saab kindlustada

Foto:SEB
Foto:SEB

Elukoha soetamisega sõlmitakse üldiselt kodukindlustuse leping, mis säästab elukoha omanikku suurtest kulutustest, kui tema korteri või majaga peaks midagi juhtuma. Kuidas kaitsta end aga ebameeldivate olukordade eest üürikodus?

Korteri kindlustamine on omaniku vastutus ja kohus ning omaniku huvides on seda teha. Kui aga kolitakse üürikorterisse, mida omanik ei ole kindlustanud, võib ka üürnik seda kokkuleppel omanikuga teha. Siinjuures tuleb aga tähele panna, et üürniku vara ei kuulu korteriomaniku koduse vara hulka. See tähendab, et korteri sisutus ei ole õnnetusjuhtumite eest kindlustatud, isegi kui korter seda on.

Kindlustus kaitseb vara omanikku ootamatute kulutuste eest

Õnnetus ei hüüa tulles ja ootamatuste eest pole kaitstud ei kunstihuviline, ärimees ega tudeng. Kindlustus katab vara omanikust mitteolenevad kahjud. Sellised juhtumid on näiteks sissemurdmine, vargus ja rööv, tulekahjust ning selle kustutamisest ja tahmast tulenevad kahjustused. Kindlustusega hüvitatakse ka naabrite või teiste kolmandate isikute põhjustatud kahju, nagu leke või rikke tagajärjel tekkinud veeavarii. Sõltuvalt paketist makstakse kinni ka tehnikaseadmete remondikulud, mille on põhjustanud ootamatu rike, näiteks kui arvuti emaplaat on katki ja vajab remonti. Samuti kaitseb see üleujutuste, pikselöökide jm loodusest tingitud kahjude eest. Kindlustus ei laiene putukate, seente, taimede ja koduloomade tekitatud kahjule.

Üürikorterisse kolides tasub üürileping hästi läbi mõelda ja leppida omanikuga kahju hüvitamise tingimused kokku. See on vajalik, et omanik ei saaks alusetult nõuda üürnikult näiteks pesumasina rikkest tuleneva veekahjustuse järel vannitoa remondi hüvitamist. Kui üürikorter ei ole kindlustatud ja üürnik seda teha soovib, peaks ka omaniku luba selle tegemiseks olema üürilepingus sätestatud.

Kindlustada tasub kõik väärtuslikud kodusisustuse esemed

Elades üürikorteris, võib omanik olla eluaseme küll kindlustanud, kuid see ei laiene üürniku varale. Sellisel juhul tuleb kaaluda korteri sisustuse eraldi kindlustamist. Kindlustada saab erinevat vara. Selleks võib olla näiteks koduelektroonika (televiisor, sülearvuti, telefon, video-/blue-ray-mängija, kodukinosüsteemid, mikrolaineahi jm köögitehnika), korteris hoitav jalgratas, aga ka hinnalised ehted ja kunstiteosed. Kindlustada tasub kõik väärtuslikud kodusisustuse esemed.

Kindlustuse mõte on säästa vara omanikku õnnetusjuhtumitest tekkinud kahju eest. On tavapärane, et kindlustuse tegemise peale mõeldakse kodu soetamisel või reisile minemisel. Oma vara kaitsmise vajadus ilmneb aga alati ootamatult ja selleks ei ole tarvis ebatavalisi tingimusi, nagu välismaal viibimine. Seega tasuks oma vara kindlustada sõltumata sellest, kas sellega minnakse reisile või mitte ja kas see asub üüritud või ostetud kodus.

Kadri Eisenschmidt

vabakutseline ajakirjanik

Allikas: www.seb.ee/foorum/2014-10-08/ka-uurikorterit-saab-kindlustada