Kodukindlustuse uued tingimused: laiem kaitse ja vähem omavastutust

1. aprillil 2013 jõustusid Swedbanki kodukindlustuse uued tingimused, mis kehtivad nii uute kui ka varem sõlmitud lepingute kohta. Uuendused laiendasid juba varemgi põhjaliku kaitsega kindlustust ja vähendasid mitmel juhul omavastutust.

Mis on muutunud?

  •  Kindlustame ehitise nüüd alati taastamisväärtuse peale ega märgi konkreetset kindlustussummat enam poliisile. See tähendab, et kahjujuhtumi korral on tagatud kodu taastamine juhtumieelsesse seisukorda ning see pole summaga piiratud.
  • Oleme vähendanud omavastutust, mis on nüüd nii korteri kui ka hoone puhul sama – 90 eurot. Seni oli omavastutus korteri puhul 95 eurot ja hoone puhul 190 eurot.
  • Kui kindlustusjuhtumi tõttu saavad kahjustada lukud, omavastutust ei rakendata. Senine omavastutus oli 30 eurot. Hüvitist makstakse juhul, kui kaotate hoone või korteri võtmed, need varastatakse või kui keegi kolmas lõhub lukud. Hüvitame uue lukukomplekti soetamise ja paigaldamise kulud.
  • Kindlustusmakse ei olene enam kodu kasutamise viisist. Seega ei ole enam tähtis, kas omanik elab kodus alaliselt või on see kasutusel suvilana, kus viibitakse vaid mõni nädal aastas. Samuti ei olene kindlustusmakse sellest, kas kodu on välja üüritud.
  • Eluhoone kindlustamisel laieneb kindlustuskaitse ka rajatistele, näiteks kaevule, kasvuhoonele, grillimajale. Kui varem lugesime rajatiseks kuni 10 m2 suurust maapinnaga püsivalt ühendatud ehitist, siis uute tingimuste järgi võib rajatis olla kaks korda suurem, kuni 20 m2 suurune. Samuti oleme kaotanud rajatiste kindlustussumma ülempiiri, mis varem oli 10 000 eurot.
  • Elektroonika oli varem kindlustatud kuni 25% ulatuses koduse vara kindlustussummast ja jalgrataste eest maksime hüvitist kuni 1300 eurot jalgratta kohta. Nüüd neid piiranguid enam ei ole.
  • Uue kaitsena pakume kindlustuskaitset ka kodu kindlustanud inimesega kaasas olevale kodusele varale Eesti Vabariigi piires. See võib moodustada kuni 5% lepingusse märgitud koduse vara kindlustussummast. Näiteks on nii kindlustatud kaasavõetud fotoaparaat või sülearvuti, mis saab kahjustada väljaspool kodu.
  • Teine uus kaitse on kodus oleva sularaha kindlustus kuni 500 euro ulatuses.

www.swedbank.ee/kindlustus

Kodukindlustust pakub Swedbank P&C Insurance AS. Tutvuge kindlustustingimustega aadressil www.swedbank.ee, vajaduse korral konsulteerige kindlustusspetsialistiga telefonil 1513.

Allikas: Triin Volmer, Swedbank P&C Insurance AS-i toote- ja müügijuht