Kuidas suhtuda üürihuvilise lemmikloomadesse?

Käesoleva üürituru kõrghooaeg on olnud kõige raskem lemmikloomadega üürihuvilistele. Seda eelkõige omanike eelarvamuste tõttu, et lemmikloomad teevad palju kahju. Kõik näivad otsivat ideaalset üürnikku. Ent väga paljudel üürnikel on lemmikloomad ja nn. „ideaalseid üürnikke“ kõigile ei jätku.

Tõepoolest, väga raske on ette näha, kuidas võib pealtnäha rahulik ja armastatud kass uues kohas käituma hakata. Samuti ei või iial teada, millega sisustab oma vaba aega tööpäeval üksi korterisse jäetud koer. Samas kipuvad korteriomanikud sageli riske ülehindama.

Selle asemel, et lemmikloomaga üürnikust kategooriliselt  loobuda, soovitame läheneda küsimusele personaalselt. Näiteks võib paluda üürihuvilisel saata lemmiklooma pilt ja kirjeldus või loom objektile tulles kaasa võtta. Samuti on võimalik eelnevalt uurida, mis harjumused erinevatel loomadel on. Väga palju sõltub ka omanikest. Näiteks kui üürnikeks on perekond, kus üks pooltest on kodune ja seega pööraks lemmikloomale piisavalt tähelepanu, on vähetõenäoline, et loom hakkab ettearvamatult käituma. Tasub pidada silmas ka üürileandja õigust küsida kuni kolme kuu üüri suurust tagatisraha. Kui lemmiklooma puhul tekivad kõhklused tema käitumise osas, on mitme kuu tagatisraha küsimine igati põhjendatud.

Kõige olulisem on fikseerida üleantava eluruumi seisukord, teha sellest pildid ja võrrelda olukorda lepingu lõpus. Ilmselged lemmiklooma või üürniku tehtud kahjustused peab ära tõendama ja remondikulud tuleks arvestada maha kas tagatisrahast või kui sellest ei piisa, peaks esitama üürnikule vastava arve.

 

Allikas: LVM Kinnisvara