Maamaksuvabastus eeldab elukohta samal aadressil

tallinnTallinna Linnavaraamet tuletab meelde, et maamaksust vabastatakse üksnes need koduomanikud, kes elavad rahvastikuregistri andmeil samal aadressil.

Maamaksuvabastus määratakse koduomanikele 1. jaanuari 2015 seisuga. Selleks kontrollitakse isikute andmeid kinnistusraamatu ja rahvastikuregistri kannete alusel ning eraldi avaldust esitada ei ole vaja.

Maamaksust vabastatakse elamumaa omanik või hoonestusõiguse ning kasutusvalduse omanik linnas kuni 1500 m² ulatuses, kui sellel maal asuvas hoones on tema elukoht vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetele.

Rahvastikuregistri andmeid saab kontrollida kodanikuportaalis www.eesti.eeveebiteenuse kaudu esitades päringu enda andmete kohta. Samuti saab seda teha elukohajärgses linnaosa valitsuses.

Tallinna linna elanikuks saab registreeruda linnaosa valitsustes või riigiportaalis www.eesti.ee. Kui esitate elukoha andmeid e-teenuse kaudu, kontrollige kindlasti, et esitamise toimingud on lõpuni tehtud ehk digitaalselt allkirjastatud. Maamaksuvabastuse saamiseks tuleb elukohateade esitada enne 1. jaanuarit 2015.

Lisainfo: www.tallinn.ee/maamaksuvabastus, Tallinna Linnavaraameti maa hinna osakonnast (Vabaduse väljak 10, III korrus), infotelefonil 6404454 või e-posti aadressil maamaks [ät] tallinnlv.ee.