Mobiilseks minek kasvatas külastajate arvu

Kui möödunud aasta lõpul avasime mobiilse kinnisvaraportaali m.kv.ee, kasvas ühe kuuga mobiiliga kasutajate osakaal nädalas 40 000 pealt 60 000 peale. Unikaalsete külastajate arv nädalas kasvas 36% ehk 25 000 külastajalt 34 000-le. Lehe vaatamiste koguarv arvutilt, tahvelarvutilt ja mobiiltelefonilt kasvas kaks korda ehk 200 000 pealt 400 000-le.

Lootsime mobiilset veebi luues, et selle tulekuga viibivad inimesed kauem meie portaalis. Nii ka läks, lehel viibimise aeg on pikenenud 4 minutilt 6 minutile mis näitab, et inimestel meeldib veeta aega kinnisvaraportaalis. Meie portaali analüütika andmetel ollakse mobiiltelefoniga kinnisvaraportaalis 4 keskmiselt minutit, arvutiga 9 minutit ja tahvelarvutiga 10 minutit. Kindlasti ei ole mobiilikasutaja 4 minutit piisav aeg kinnisvaraportaalist kodu otsimiseks ja info mõtestamiseks, pigem annab see tunnistust mobiilist kui pealiskaudsest veebi kasutamise vahendist.

Oleme ka pannud tähele, et mobiilsed kasutajad on venitanud hommikuse külastajate tipptunni ühe tunni võrra varasemaks ja õhtune tipptund on lausa 1,5 tundi pikem.

Mobiilsete kasutajate arv kasvab väga jõudsalt. Kui aasta tagasi otsis kinnisvara 7-8% inimestest mobiili või tahvelarvutiga, siis nüüd on nende osakaal kasvanud 20%ni. See tähendab, et iga viies koduostja või –rentija loeb kuulutusi mobiilselt seadmelt.

USA’s on juba täna üle poolte koduotsijatest nö mobiilsed. Julgen ennustada, et järgmisel aastal on üle poolte KV.EE külastajate kinnisvara kuulutusi vaatamas mobiilide ja tahvelarvutitega.

Möödunud aastal LG Electronicsi läbi viidud uuringu järgi läbi viidud uuringu järgi kasutas veidi üle poole ehk 52 protsenti Eesti täiskasvanutest nutitelefone, kusjuures 15-19-aastaste seas kasutavad nutitelefoni kõik küsitletud.

 

Allikas: Tarvo Teslon, KV.EE juht