Pressiteade: Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja 15. sünnipäevale pühendatud rahvusvaheline kinnisvarakonverents keskendub maaklerite rollile ja vastutusele majanduses

Neljapäeval, 20. septembril toimub Tallinnas Eesti Kinnisvaramaaklerite Koja poolt korraldatav rahvusvaheline kinnisvarakonverents «Kinnisvaramaaklerite roll ja vastutus majanduses».

Ettekannetega esinevad Johan Nurk Svenska Mäklarhuseti´st ja Anders Alf ning Niclas Spång Mäklarsamfundeti´st, kes teevad ülevaate kinnisvaramaaklerite rollist Põhjamaades, peatudes seejuures frantsiisilepingute, eri sidusorganisatsioonide koostöö ning kinnisvaratehingute pankadevälise rahastamise teemadel.

Soome, Rootsi, Taani ja Norra kinnisvaramaaklerite katusorganisatsioonide, kinnisvaraportaalide ning riigi vahelisest koostööst ning Eesti perspektiivist koostöökokkuleppega liituda annab ülevaate Claudia Wörman Rootsi Kinnisvaramaaklerite Assotsiatsiooni teabe- ja analüüsi osakonnast.

Ettekannete ploki lõpetab konverentsi peaesinejana Diego Ortiz del Gaiso Rootsi Kinnisvaramaaklerite Inspektsioonist, kes teeb ettekande kinnisvaramaaklerite järelvalve printsiipidest Euroopas ja tarbijakaitse rollist selles.

Konverentsi lõpetab diskussioonipaneel kinnisvaramaaklerite rollist ja vastutusest Eestis ja Rootsis, kus osalevad Anders Alf (Södermäklarna), Peeter Aspe (Hellström), Johan Nurk (Mäklarhuset), Tanel Olek (RealArt Kinnisvara) ja Ingmar Saksing (LVM Kinnisvara).

Konverents toimub 20. septembril kell 17–20 Clarion Hotel Euroopas (Paadi 5, Tallinn). Konverentsile järgnevalt toimub koja 15. sünnipäeva pidulik tähistamine.

Konverentsi kava on leitav http://www.maakleritekoda.ee/koolitus/konverentsid

Eesti Kinnisvaramaaklerite Koda on 1997. aastal loodud kinnisvaramaaklerite kutseühendus, kelle ülesandeks on maaklerteenuste kvaliteedi ja kutseala arengu tagamine. Koda on välja töötanud kinnisvaramaakleri kutsestandardi ja on kinnisvaramaakleri kutset andev organ. Täna tegutseb Eestis ligikaudu 2000 kinnisvaramaaklerit.

 

Allikas: LVM Kinnisvara