Pressiteade: OSRAM hoiatab: vananenud tänavavalgustus seab ohtu inimeste elud

glocke-simbach (1)Kuna enam kui 3/4 tänavavalgustusseadmetest on üle 25 aasta vanad[1], õhutab Osram kohaliku omavalituse organeid seadma avalikkuse tervist esikohale ja minema üle valgele valgustusele. Hiljuti korraldatud avalikud uuringud on näidanud, et kuni 80 protsenti inimestest tunneb end turvalisemalt pigem kauem kestvate valgete valgusallikatega, nagu LED-valgustus, kui tavapäraste valgustusseadmetega[2].

LED-valgustus suurendab turvalisust ning jaotab seejuures valguse tasakaalustatult. Minimaalselt pimestav selge LED-valgus valgustab ohtlikud ja pimedad kohad, aidates nii vähendada õnnetusjuhtumite hulka. Eeldatavasti kestab see valgusti 50 000 kuni 100 000 tundi või rohkem, see vähendab hoolduskulusid ja tagab avalikkusele turvalise valgustuse kauem.[3] Turvalisust aitavad suurendada ka valgusekontrollivalikud, millega saab tipptunnivälisel ajal muuta tänavavalgustust hämaramaks, lülitamata seda täielikult välja.

Valge valgustuse tagavad ka suure valgustugevusega HID-lambid (High Intensity Discharge). Mitmed omavalitsusorganid, kes ei suuda täies mahus investeerida LED-lahendusse, võivad kasutada HID-valguslahendust, et tagada tõhus ja kvaliteetne valge valgus.

Euroopas on endiselt enam kui 90 miljonit traditsioonilist tänavavalgustusseadet,[4] mis mõjutavad  autojuhtide, jalgratturite ja jalakäijate turvalisust. 21 protsenti kõigist liiklusõnnetustes hukkunutest EL-is on jalakäijad, nii et Euroopa Komisjon on soovitanud surmajuhtumite arvu vähendamiseks panustada asjakohasesse tänavavalgustusse[5].

Peter Smith, Osrami avaliku valgustuse osakonna kontohaldur selgitab: „Paljud Suurbritannia linnad [6] on hakanud üle minema valge valguse lahendustele, kuid vananenud valguslahenduste hulk on siiski muret tekitav. Eredamate valguslahenduste, nagu LED-i või HID-i paigaldamine parandab nähtavust ja aitab tagada, et autojuhid ja jalakäijad tunnevad end suurlinnades turvaliselt. Kohalikud omavalitsused ei saa enam eirata praegu kättesaadavaid tehnoloogiauuendusi, vaid peavad mõistma, et valgustus on määrava tähtsusega avaliku turvalisuse tagamisel ja inimelude päästmisel.“

Euroopa Liit on seadnud eesmärgiks suurendada energiatõhusust 20 protsenti aastaks 2020 ning oluline roll linna ökoloogilise jalajälje vähendamisel on just kestlikul LED-valguslahendusel.

Peter Smith jätkab: „Valgustus hõlmab linnade elektrienergiatarbest praegu 50 protsenti.[7] LED- ja sobiva reguleeritavusega valged valguslahendused saavad anda oma panuse selle energia säästmisele. Euroopa valitsustest oleneb valgustusseadmete täiustamise tagamine, nii et 2020. aasta ambitsioonikas plaan saaks täituda.“

Allikas: Osram