Pressiteade: Uuslinna elamuarenduses alustati müügiga

2015.a kevadeks Kadrioru piiril valmib uus elamukompleks kaasaegsele linnainimesele, kes kiire elutempo kõrval harrastab sporti ja erinevaid vabaaja veetmise võimalusi.

Arhitektuurne lahendus lähtub funktsionalismi printsiibilt, on lakooniline ja loogiline. Uuslinna 9 kinnistule on planeeritud neli 5-kordset elamukorpust, mis on omavahel ühendatud ühise maa-aluse garaažiga. Kõikidel korteritel on suured rõdud ning viimase korruse korteritel on ka avarad katuseterrassid. Alates 4. Korrusest A j a B majades on merevaade.

Elamuarendus on hea logistilise asukohaga: läheduses Kadrioru park, Kumu muuseum ning Lauluväljak. Jalutuskäigu kaugusele jääb uuenenud Pae park, mis võimaldab sporti teha ning lastega kvaliteetselt aega veeta. Kesklinn jääb mõneminutilise autosõidu kaugusele, samas on majade ümbruskond rahulik, vaikne ning turvaline.
Eksklusiivsemate eluasemete kvaliteedi saab Uuslinna elamukompleksis taskukohase hinnaga. Arenduse projekti on kaasatud oma alaasjatundj ad, et pakkuda tänapäevase linnaelu nõuetel e vastavat el ukvali teet i . Majad valmivad aprillis 2015.
Rohkem inf ot: www.uuslinna.ee

Olulisemad plussid:
Väga hea asukoht moodsa el ust iili hindajale
Naabruses suurepärased vaba aj a veet mise võimalused
Logist iline asukoht võimaldab säästa aega ja raha
Turvaline elukeskkond
Kõrge ehi tuskvali teet
Head parkimisvõimalused

Allikas: Ober-Hausi Kinnisvara AS