Metsaoksjon.ee aitab metsa müüa

palkMai keskpaigast Eesti Meedia omandis toimiv portaal metsaoksjon.ee keskendub metsakinnistute, raieõiguse ja juba langetatud metsa müügile enampakkumise teel. Maa Elu küsimustele vastab metsaoksjon.ee portaalijuht Lehar Lindre.

Keda metsaoksjon.ee oma klientidena näeb, kes võiksid olla metsa ja metsamaterjali müüjad ja ostjad?

Ostjateks on kõik metsandussektori ettevõtted ning investeerimis- või pensionifondid. Lisaks füüsilised isikud, kes soovivad paigutada pikaajaliselt vabu finantse stabiilselt kasvavasse varasse. Müüjatena näeme eelkõige füüsilisest isikust metsaomanikke, kes soovivad leida oma varale õiglast hinda parimatel tingimustel.

Miks tasub metsa, raieõigust ja metsamaterjali just metsaoksjon.ee kaudu müüa?

Meil on väga hea uute oksjonite otsepostitussüsteem, mis saadab lisatud oksjonite info kõigile registreerunud kasutajatele. Seega müügiinfo jõuab enamiku „pakun parimat hinda” ostjateni (meie kliendibaasis on praegu ligi 300 metsandusettevõtet), kes saavad siis omavahel ausa konkurentsi tingimustes võistelda. Kui omanik soovib võrrelda kasvava metsa ja kinnistu müügitasuvust, otsustamaks tulusama müügiviisi kasuks, saame ka selles teda aidata.

Metsamaterjali müügi teeb lihtsaks asjaolu, et meie süsteem on liidestatud ümarpuidu kiiret ja täpset mõõtmist võimaldava süsteemiga Timbeter. Piltlikult öeldes teeb omanik oma palgivirnast Timbeteri rakenduse abil pildi ja saadab oksjonile. Omanik saab kasutada meie keskkonnas ka piirhinnaga müüki. Piirhinnaga müügi korral ei pea omanik alla piirhinna jäävat pakkumist vastu võtma, aga ta võib seda teha. Nii saab määrata atraktiivsema alghinna, ilma et tekiks automaatselt müügikohustus. Praktika näitab, et omanikud on umbes kahel kolmandikul juhtudest nõustunud alla piirhinna jääva hinnaga, kui nad näevad, et on toimunud korralik pakkumine. See annab ka ostuhuvilisele kindluse igal juhul oksjonil osaleda, sest omanik võib alla piirhinda jääva hinnaga nõustuda.

Metsaoksjon.ee ei tegutse selles valdkonnas kindlasti üksi. Kes on konkurendid ja mis võiksid olla metsaoksjon.ee eelised teiste vahendajatega võrreldes?

Kuna tegutseme kolmes segmendis korraga – kasvava metsa, metsamaterjali ja kinnistute oksjonite korraldamine –, siis konkurente polegi. Korraga kolmes segmendis tegutsemine on selge eelis, sest meie ei ütle omanikule, et kinnistut müüa on õige ja kasvavat metsa vale või vastupidi. Meie soovitused põhinevad võrreldavatel rahavoogudel, mille põhjal omanik otsustab, kas müüa kinnistut või kasvavat metsa.

Mõned sarnased lehed on olemas, aga need ei kata kõiki segmente. Üks keskkond tegeleb ainult kasvava metsa raieõiguse korraldamisega ning teine kinnistute ja kasvava metsaga.

Kas metsaoksjon.ee annab ostjale garantii, et kaup on ikka korralik? Kuidas üldse müük välja näeb?

Oksjoniobjektide tegelikkusele vastavust kontrollitakse, samuti seda, kas isikul, kes soovib müüa, on selleks õigus. Ka kontrollime ostja tausta: kas isikul, kes tegutseb juriidilise isiku nimel, on õigused olemas.

Kuidas kauba eest tasutakse ja kaup üle antakse?

Kinnistu müügi korral tasub ostja summa notari deposiitkontole, kes siis selle lepingu järgi müüjale edasi kannab. Kasvava metsa ja metsamaterjali eest tasutakse müüja arvelduskontole. Kui raha on laekunud, läheb üle ka kauba valdus.

www.metsaoksjon.ee

Allikas: Maa Elu/ Postimees