Pressiteade: Oxford Park – Eesti suuruselt neljas biomassi energiajaam on saanud ehitusloa

Raplamaale, Juurusse rajatav uuslinnak Oxford Park saab endale Eesti suuruselt neljanda elektri- ja soojusenergia koostootmisjaama, mis hakkab kütusena kasutama taastuvenergiat – biomassi.

24 MW sisendvõimsusega kombijaam hakkab tootma puhast soojust ja elektrit, mis toetab multifunktsionaalset arendust, hõlmates elamuid, äri-, kaubandus-, vabaaja ja sotsiaal- hooneid ning taristut. Biomassijaam on võimeline varustama soojusenergiaga ka praegusi  Juuru elanikke, vähendades keskkonna saastatust ja parandades elustandardit kogu piirkonnas.

Planeeritava kombijaama soojuslikuks võimsuseks võib olla kuni 13 MW ja elektriliseks võimsuseks kuni 7,5 MW väljundvõimsust. Biomassi jaama roheline disain sulandub loomulikult ümbritsevasse maastikku ja jätkusuutlikku arendusse. Biomassijaam on disainitud nii, et inimesed külastaksid seda ning kasutaksid selle hooneid. Näiteks on jaamallastesõbralik ronimissein, spordiväljak, linnukastid, siseruumides klaasinäitus, madal müra, suurem efektiivsus ning palju muid omadusi.

Euroopas on Oxford Park üks väheseid kinnisvaraarendusi, mida saab energia kasutuselt pidada „A+“-taseme arenduseks. „A+“-arendustel peab olema kohapeal enda iseseisev energiaallikas, võrgu väliselt.

„Biomassi energia toodetakse looduslikest allikatest nagu puit ja rohelised energiakultuurid, mis taastuvad kiiresti,“ ütles Oxford Sustainable Group‘i tegevjuht Hadley Barrett.

„Biomassi energia on oma loomult süsinikneutraalne, kuid kui seda kombineeritakse filtritega, siis on see süsiniknegatiivne,“ ütles ülemaailmse auditi-, maksu- ja nõustamisteenuseid pakkuvate ettevõtete võrgustiku KPMG Energeetikavaldkonna juht Chris Dinsdale. „Oleme selle projekti raames Oxford Sustainable Groupiga koostööd teinud nüüdseks pea kaks aastat ning projekt on kindlasti innovatiivne ja lahendus kulusid
kokkuhoidev,“ lisas Dinsdale.

Võrreldes põlevkivist energia tootmisega, võib biomassijaam säästa kuni 100.000 tonni süsinikku aastas.

Oxford Parki ehitustööde 1. etapis on kavas välja ehitada ka infrastruktuuriühendused Juuru aleviku ja Oxford Parki vahel. See võimaldab hakata soojusenergiat tarnima ka Juuru alevikule, kaasa arvatud Juuru Gümnaasiumile.

„Kaasaegse koostootmisjaama käivitamine võimaldab taastada kaugküttepiirkonna  Juuru alevikus, mille  taastamine väikeasulas ei oleks ilma täiendavate tarbijate lisandumiseta praktiliselt võimalik,“ ütles Juuru vallavanem Margus Jaanson. „Otsest kasu saame mõõta aastate pärast, mil keskkonnale ja tarbijale suunatud  innovaatilised lahendused piirkonnas on end praktiliselt õigustanud. Juuru vallavalitsus toetab keskonnasäästlikku tarbimist ja innovaatilisi lahendusi,“ lisas Jaanson.

Kuna energiat hakatakse tootma kohapeal, on kohalikel elanikel võimalik soojusenergia kuludelt säästa umbes 40% võrreldes sellega, mida makstakse praegu regioonis. Oxford Park hakkab pakkuma loodussõbralikumat lahendust odavama hinnaga.

Oxford Park on 560.000 m² territooriumil rajatav terviklik uusasum, mis asub looduskaunis kohas Tallinna ja Rapla vahel Atla külas, Juuru vallas. Tegemist on tööta-puhka-mängi elustiili arendusega, mis on uut laadi kontseptsioon Eestis, kuid populaarne Lääne- ja Põhja-Euroopas. Oxford Parki on planeeritud üle 5 aasta ning ta fookus on elanikel ja ettevõtetel, kes valivad sealse piirkonna elamiseks elustiili pärast. Jätkusuutlik elustiil, mis on uudne Eestis, esindab suurt väärtust ning kogu arendus koosneb hüvedest, mida pole täna üheski teises Eestis arendatavas projektis.

Lisainfo:
Toomas Kään, kommunikatsiooniettevõtte In Nomine konsultant
Tel: 5010 715 begin_of_the_skype_highlighting 5010 715 end_of_the_skype_highlighting
Kerstin Aps, kommunikatsiooniettevõtte In Nomine konsultant
Tel: 5247 583 begin_of_the_skype_highlighting 5247 583 end_of_the_skype_highlighting, 660 9006 begin_of_the_skype_highlighting 660 9006 end_of_the_skype_highlighting; kerstin@innomine.ee
info@oxfordpark.ee
www.oxfordpark.ee
Facebook: https://www.facebook.com/oxfordpark