Auvere elektrijaamas algas kütuse etteandesüsteemi ehitus

Vaivara valda Auverre rajatavas Eesti Energia uues elektrijaamas algasid biokütuse ja põlevkivi etteande süsteemi ning tuhaärastuse ehitustööd. 300-megavatise võimsusega elektrijaama tarbeks paigaldatav kütuste etteande tehnoloogia võimaldab asendada põlevkivi kuni 50% ulatuses biokütusega. See aitab vähendada elektritootmise keskkonnamõju.

Kütuse etteande ning tuhaärastuse süsteemid paigaldab ja nendega seotud ehitustööd teostab Eesti Energia Tehnoloogiatööstus koos oma kahe suurema alltöövõtja YIT Ehituse ning Maru Ehitusega.

“Võimalus asendada põlevkivi taastuva energiaallikaga vähendab elektritootmise keskkonnamõju ning tõstab Auvere elektrijaama konkurentsivõimet Euroopa Liidu kliimapoliitika karmistumisel ja kõrge süsihappegaasi heitmekvoodi hinna korral,“ selgitas Eesti Energia juhatuse liige Raine Pajo, miks otsustas Eesti Energia luua Auvere elektrijaamas biokütuse kasutamise võimaluse.

Auvere elektrijaama rajatav kütuse etteandesüsteem võimaldab ette anda kuni 3000 tonni biokütust ja kuni 7000 tonni põlevkivi ööpäevas. Kütuse etteandesüsteemi ja tuhaärastussüsteemi tööajaks ühes aastas on planeeritud kuni 8000 tundi. Süsteemide tööeaks on kavandatud 30 aastat.

„Tehnoloogiatööstusel on põlevkivi ja biokütust kombineerivate etteandesüsteemide väljatöötamisel, ehitamisel ja hooldamisel kogemus olemas. Auvere elektrijaamale valitud tehnoloogia on sarnane Balti elektrijaama meie poolt ehitatud süsteemile,“ räägib Eesti Energia Tehnoloogiatööstuse juhatuse liige Otto Richard Pukk. AS YIT Ehituse juhatuse liige ja ehitusdirektor Toomas Rappi sõnul on ka YIT-l käesoleva projekti ehitamisel aluseks paari aasta tagune kogemus, mille ettevõte sai Pärnu elektrijaama rajamisega seoses.

Võrreldes olemasolevate põlevkivil töötavate elektrijaamadega tuleb Auvere elektrijaam keskkonnasõbralikum, väiksemate õhuheitmetega ning efektiivsema tootmisega. Esimesed seadistus- ja käivitustööd on kavandatud 2014. aasta sügisesse. Elektrijaam valmib 2016. aastal.

Eesti Energia Tehnoloogiatööstusel on suur kogemustepagas energeetika ja tööstuse valdkonnas tehnoloogiliste projektlahenduste väljatöötamisel, tehnoloogiate arendamisel, ehitamisel ja hooldamisel nii kodu- kui välismaal. YIT Ehitus AS on üks Eesti juhtivaid ehitusettevõtteid, mis kuulub Soome suurimasse ehitusteenuseid pakkuvasse kontserni YIT. AS Maru Ehitus kuulub 1991. aastal loodud Eesti kapitalil põhinevasse Maru kontserni ja on üks Eesti juhtivaid tööstus- ja energeetikasektori ehitusettevõtteid.

Allikas: Eesti Energia