KV.EE: Majade müügipakkumiste keskmine hind on aastatagusest 5% kõrgemal

2019. a juuni kuus otsis portaali KV.EE vahendusel Eestis ostjat 2973 maja. Pea kõikides maakonnakeskustes on aastaga majade müügipakkumiste arv mõnevõrra vähenenud. Seevastu on majade müügipakkumiste keskmine hind kasvanud Eestis aastaga 5%.

Majade müügipakkumiste arvule vastupidises suunas liigub müügipakkumiste keskmine hind. Müügipakkumiste keskmine hind on kasvanud pea kõikides Eesti maakonnakeskustes. Hinnatõusu taga on ühest küljest müügipakkumiste nappus ja vähene kui mitte olematu lisandumine enamuses maakonnakeskustest.

Teisest küljest on aktiivne korteriturg suurendanud nõudlust majade järgi. Nõudlust ehk ostjaid on lisaks toetamas tugevate teguritena kasvavad palgad, madal tööpuudus ehk palgateenijate kõrge arv. Samuti võib laenuturgu pidada pigem soodsaks. Siiski ei ole pangad liiga varmad suurematest tõmbekeskustest väljaspool asuva kinnisvara soetamist finantseerima.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.

Majade müügipakkumiste keskmine arv ja selle muutus, tk Majade müügipakkumiste hind ja selle muutus, €/m²
Maakond 06/2018 06/2019 Muutus, % 06/2018 06/2019 Muutus, %
Eesti 3 825 2 973 -22% 1 120 1 176 5%
Haapsalu 36 29 -19% 812 754 -7%
Jõgeva 13 13 0% 210 386 84%
Kuressaare 30 31 3% 994 1 061 7%
Kärdla NA NA
Narva 113 91 -19% 387 388 0%
Paide 21 14 -33% 498 557 12%
Põlva NA 482 NA
Pärnu 214 161 -25% 1 038 1 056 2%
Rakvere 40 27 -33% 573 650 14%
Rapla vald 18 26 44% 826 883 7%
Tallinn 854 675 -21% 1 563 1 601 2%
Tartu 362 273 -25% 1 055 1 058 0%
Valga 38 25 -34% 250 315 26%
Viljandi 70 65 -7% 600 619 3%
Võru 32 28 -13% 526 433 -18%
Andmete allikas: portaal KV.EE