Põlev paberlennuk süütas kaks korterit

paberlennukLätis juhtus õnnetus, mille põhjustasid rõdult põlevaid paberlennukeid loopivad lapsed. Õnneks oli vanematel olemas Ifi eraisiku vastutuskindlustus, mis korvab kolmandatele isikutele tekitatud kahju. Eraisiku vastutuskindlustust pakutakse nüüd ka Eestis.

If Kindlustus pakub uue tootena eraisiku vastutuskindlustust, mis hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud kahjud. Näiteks maksab kindlustus kinni poes kogemata lõhutud kauba, rattaga naabrimehe autole tõmmatud kriipsu, aga ka selle, kui koer või lapsed kellelegi kahju põhjustavad.

Eraisiku vastutuskindlustuse näitena saame tuua juhtumi Läti Ifist, kus lapsed lennutasid kortermaja rõdult paberlennukeid. Kuna tavaliste lennukite lennutamine muutus ajapikku igavaks, siis otsustasid lapsed asja põnevamaks teha ja hakkasid lennutama põlevaid lennukeid. Üks neist põlevatest lennukitest sattus aga naabri rõdule grillitarvikute keskele ning tekitas väiksemat sorti plahvatuse, millele järgnes tulekahju. Tekkinud tulekahju hävitas kahe korteri siseviimistluse ja korteris olnud asjad ning mööbli. Kui lapsevanematel ei oleks olnud eraisiku vastutuskindlustust, oleksid nad pidanud naabritele tekitatud kahju ise kinni maksma.

If Kindlustuse vastutuskindlustuse tootejuht Aune Pärn soovitab eraisiku vastutuskindlustust eriti nendele, kelle peres on lapsed või lemmikloom. „Laste ja lemmikloomadega on tihti nii, et täiesti pahatahtmatult tehakse midagi katki või rikutakse mõne kriipsu-kraapsuga. Vastutuskindlustus hüvitab kahjud ka siis, kui näiteks lapsed peaksid hoovis palli mängides naabri akna lõhkuma või kui neljajalgne sõber on naabri peened lilled üles kaevanud. Vastutuskindlustuse olemus seisneb selles, et kindlustus hüvitab kolmandatele isikutele tekitatud varalise kahju,“ lisas Pärn.

Eraisiku vastutuskindlustuse saab osta kodukindlustuse juurde ning seda pakub If Kindlustus Eestis alates möödunud aasta novembrist, Lätis on seda aga pakutud juba ligi kümme aastat. Lätis on eraisiku vastutuskindlustuse juhtumeid aastas keskmiselt 70, Eestis on registreeritud alles mõned.

Lisainformatsiooni saab Ifi kodulehelt www.if.ee või Kindlustustelefonilt 1211

If Kindlustuse pressiteade
7.08.2014.a