Pressiteade: Eesti GBC töötas välja Põhjamaade Kvaliteedi- ja Jätkusuutlikkuse Standardi

Eesti GBC poolt välja töötatud Põhjamaade Kvaliteedi- ja Jätkusuutlikkuse Standardi (Nordic Quality Standard, lühidalt NQS Eesti) eesmärgiks on teostada planeerimisele, projekteerimisele, ehitusele ja kasutusele mõeldud kvaliteedikontrolli. Tulemuseks on kas uue või juba kasutusel oleva hoone sertifikaat, mille kvaliteedis võib kindel olla.

NQS Eesti alla kuuluvad kindlad standardid ja protsessid, mida ehituse omanik, arendaja ja kogu meeskond peavad järgima. Iga etapi jaoks on oma protsess ja seda nii planeerimisel (üld- ja detailplaneering), projekteerimisel (ehitusluba), ehitamisel kui ka hoone valmimisel ja selle kasutamisel. Iga etappi sertifitseeritakse eraldi.

“Eelkõige töötasime NQS Eesti välja, et leida lahendusi erinevatele probleemidele Eesti ehitus- ja kinnisvaraturul,” selgitas GBC juhatuse liige ja NCC projektijuht Argo Kass. „Eesti kohalikku standardit on siin väga vaja, et suurendada inimeste teadlikkust ja ühtlasi võimalust pakkuda kontrollitud protsessi ja täiusliku projektiga ehitist.“

NQS Eesti põhieesmärkideks on tuvastada halva kvaliteediga hoonete projekteerimine ja ehitus, suurendada professionaalsust, kvalifikatsiooni ja sõltumatut sertifitseerimist kinnisvara- ja energiaturul. See aitab tavaostjatel ja firmadel valida parim projekt, suurendab selle väärtust, vähendab disaini- ning ehitusvigu, identifitseerib finantseerimisega seotud probleeme, aitab kohalikel omavalitsustel otsustada, milliseid projekte kinnitada, hindab projekti legaalsust jne.

NQS Eesti standardit annab välja Eesti GBC, kelle liikmesettevõtetes töötavad juriidilised, projekteerimis-, kavandamis-, ehitamis-, keskkonna-, finants- jm eksperdid. Kui kõik nõudmised on täidetud, väljastatakse projektile või ehitusele tunnistus ja see märgitakse ära ka GBC kodulehel.

NQS Eesti loodi spetsiaalselt selleks, et tegeleda Eesti turul ettetulevate küsimustega. NQS Eesti standardis kasutatakse lisaks rahvusvahelisi parimaid praktikaid ülemaailmselt tunnustatud kvaliteedi hindamise standardist BREEAM. BREAAM veebileht: http://www.breeam.org/

„Kõik meie uued projektid on arendatud vastavalt NQS Eesti standardile,“ ütles GBC juhatuse liige ja Oxford Sustainable Group juhatuse esimees Hadley Barrett.

Eesti GBC (asutatud 2012. aastal) edendab energia ja kinnisvara planeerimise, projekteerimise ja ehituse kõrgeimat kvaliteeti. Nõukogu pikaajaliseks eesmärgiks on parandada Eesti turul kvaliteeti ja jätkusuutlikkust.

GBC liikmete hulgas on ehitus-ja kinnisvaraarendusettevõte NCC Ehitus AS, advokaadibüroo Sorainen, arendusettevõte Oxford Sustainable Group, keskkonnakorralduse konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko, 3+1 arhitektid, TTÜ keskkonnatehnika instituut.

 Rohkem infot NQS Eesti kohta: http://www.gbc.ee/700est.html

 

Allikas: Eesti Green Building Council (GBC)