KV.EE Indeksi tõus jätkub uuelgi aastal

Kinnisvaraportaal KV.EEEesti elamispindade pakkumishindade dünaamikat peegeldav KV.EE Indeks seisab juba oktoobri kuust alates igavalt enam-vähem sama koha peal paigal. Eilne indeks näitas 92,9 punkti väärtust. Kui KV.EE hinnaindeks on väga kerges tõusutrendis, näitab pakkumiste arvu kajastav indeks õrna langust.

Järgnevalt on vaadatud käesoleva aasta mõnd olulisemat KV.EE Indeksit mõjutanud trendi ja tehtud selle osas prognoose peatselt algavaks 2018. aastaks.

Pakkumiste arvu aeglasesse langustrendi pöördumine

2017. aasta teises pooles on elamispindade müügipakkumiste arv portaalis KV.EE olnud stabiilne. Aasta lõpuks on pakkumiste arv pööranud aeglasesse langusesse. Vähemalt osalt on pakkumiste arvu kokkutõmbumise taga maakondlik kinnisvaraturg, kus tehingute arvu tõusutrendi järgides paremaid pakkumisi üks haaval ära nopitakse.

Õrn tõusutrend hindadel

Portaali KV.EE pakkumiste hinnaindeks on olnud mõõdukas kasvus, hinnatõus ületab kinnisvaratehingute hinnakasvu. Hinnatõusu taga on paljuski läbi uusarenduse uuema ja kvaliteetsema kinnisvara pakkumisse lisandumine. See tõstab kinnisvarapakkumiste keskmist hinda ilma, et see annaks indikatsiooni kinnisvaraväärtuse liikumissuuna kohta.

Siiski võime öelda, et eelkõige palgakasvu, aga ka teiste tööjõuturu tugevate näitajate koosmõjus on kinnisvara väärtus olnud stabiilses paariprotsendilises tõusus.

Portaali KV.EE pakkumiste hinnatõus võiks olla isegi suurem. Seda on hoidnud tagasi pakkumiste arvu kasv suurtematest tõmbekeskustest ehk Tallinnast-Tartust-Pärnus väljapool asuvates piirkondades. Sealne kinnisvara on madalama väärtusega ja seetõttu avaldab kogu pakkumiste hinnale vähemat mõju.

Maakondlik kinnisvaraturg jätkab elavnemist

Olukorras, kus töökäsi jääb igas sektoris puudu, on palkadel paratamatu tee tõususuunas. Sissetulekute kasv loob tarbijatele kindlust. See omakorda annab tugeva aluse kinnisvaratehingute tegemiseks.

Pealinnas, selle lähistel ja teisteski Eesti suuremates linnades on elamispindade turg juba aastaid aktiivne. Selle aktiivsuse ehk eelkõige tehingute arvu kasv jätkub 2018. aastal. See toob endaga kaasa suurtest tõmbekeskustest väljaspool asuvates piirkondades märgatava hinnatõusu ja KV.EE Indeksi kerkimise.

Vastuolu kallineva ehitushinna ja suure pakkumise vahel muutub teravamaks

2017. a lõpus on tekkinud tugev konflikt ehitushindade kiire tõusu ja paigal tammuvate uute korterite müügihindade vahel. 2018. aastal see vastuolu süveneb. Arendajad on küsimuste ees, kas aktsepteerida kallinevat ehitushinda ja proovida müüa kõrgema hinnaga? Või peab niigi õhukeseks jäänud kasumimarginaale veelgi allapoole laskma?

Negatiivsed stsenaariumid näevad ette tööjõupuudusest tingitud ehituskvaliteedi halvenemist. Aga ka seda, et pakkumiste arv tõmbub kokku, sest arendajad jätavad planeeritud arendusprojektid ellu viimata. Igal juhul võib uuelt aastalt karta pakkumiste arvu mitte olulist suurenemist, pigem püsimist tänase lähedal või isegi mõõdukat langust.

Mõõdukas hinnatõus jääb palkade kerkimisele alla

Tööjõuturul võiksid eeloleval 2018. aastal jätkuda tänavused trendid. See tähendab, et tööpuudus püsib mõõdukana, tööhõive kõrgena ja palgad jätkavad kasvu. End hästi tundvad tarbijad võiksid mõõduka ehk palgakasvust pisut alla jääva 3-6-protsendilise kinnisvarakallinemise suhteliselt valutult alla neelata.

Tagasilööke ei tule

Kokkuvõtlikult võib öelda, et majanduse seis on tugev. See ei anna alust prognoosida kinnisvaraturu aktiivsuse tagasilööke. Kohalik riskitegur on suur elamispindade müügipakkumine suuremates tõmbekeskustes. Kallinev ehitushind on aga tegur, mis ülepakkumise kasvul hoogu maha võtab.

Vaata lähemalt, mis toimub kinnisvaraturul portaalist KV.EE.