LVM Kinnisvara: 8 soovitust suvekodu ostjale

Suvi läheneb mõnusalt kiiresti ja just nüüd on parim aeg alustada maakodu otsingutega. Mida aga tuleks maakodu otsides lisaks asukohale ja hinnale silmas pidada? Alljärgnevalt 8 head nõuannet:

  1. Enne ostu tutuvu valla üldplaneeringuga – nii saad täpselt teada, kas piirkonda on planeeritud ehitada tuuleparke või jõusöödatehaseid.
  2. Hoonestamata kinnistute puhul vali ainult nende vahel, kus on kehtestatud detailplaneering – ilma detaiplaneeringuta kinnistute ostmine jäta julgetele ja põnevust otsivatele ostjatele
  3. Tuleks uurida, kui palju läheb maksma liitumine elektrivõrguga – teatud juhtudel võib see maksta rohkem kui kinnistu ise.
  4. Küsida tuleks, kui palju maksab kaevu rajamine – võib selguda, et salvkaevu vesi ei kõlba juua ja puurkaevu rajamiseks ei saa luba.
  5. Kontrolli, kas kinnistule on juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt – või veel parem, kas on seatud vastav servituut.
  6. Hoonestatud kinnistute puhul kontrolli, kas hoone on arvel ehitisregistris ning seda, kas see vastab registri andmetele – seaduspärastamine võib olla võimatu või maksta tuhandeid.
  7. Kui plaanis on osta ainult tühi krunt ja soov hakata ehitama, tuleb veenduda, et tegu on elamumaaga – teiste sihtotstarvete puhul võib tulla probleeme.
  8. Teatud alade puhul peab lihtsalt teadma, et seadusest tulenevalt võib riigil olla kinnisasja suhtes ostueesõigus – mitte et suurt midagi selles osas ette võtta saab, vaid et suurte kulutustega ei tasu enne 2 kuu möödumist alustada.

Eelnevat järgides on suvekodu soetamine puhas rõõm ja ei teki piirangutega probleeme!

 

 

Allikas: Ingmar Saksing/LVM Kinnisvara