Pressiteade: Laagri ja Loo kaasaegsed katlamajad saavad peagi katuse alla

Laagri ja Loo alevike uute puiduhakkel toimivate kaugkütte katlamajade ehitustööd on graafikus. Sel nädalal toimunud sarikapeod annavad kinnitust, et ligi 2,2 miljoni eurone investeering on saamas katuse alla, mis toob soodsama toasooja rohkem kui 5000 tarbijani.

Adven Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juhi Priit Tiidu sõnul on katlamajade õigeaegne valmimine oluline, et ennetada maagaasi aktsiisi muudatusest tingitud soojatootmise kallinemist piirkonna rohkem kui 5000 tarbijale. “Laagri ja Loo uute katlamajade rajamise otsus on olnud väga ettenägelik sest maagaasi hinna tõusutrend muudab puiduhakke konkurentsitult soodsaimaks kütuseks ja vähendab hinnasurvet,” selgitas Tiit.

Mõlemas katlamajas on tänaseks põhiseadmed paigaldatud. Laagris on alustatud torustiku paigaldamisega. “Oleme töödega graafikus, kuigi tänaseks juba ununema kippuvad talvised ilmaolud ehitustöid just ei soosinud ja graafikus püsimine nõudis pingutust,” selgitas Adveni Eesti arenduse ja investeeringute valdkonna juht Priit Tiit.

Puiduhakkel toimivate kaugküttekatlamajade võimsus on Laagris 3,8 MW ja Lool 2 MW. Energiakeskuste rajamist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Kokku investeerib Adven Loole ja Laagrisse 2,2 miljonit eurot, millest ligi poole katab Keskkonnainvesteeringute Keskus Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist. Täna Laagris ja Lool kasutusel olevad gaasikatlad jäävad kasutusse tipukoormuste katteks ning puiduhakkekatlamajade hooldusperioodideks.

Adven Eesti kinnitas hiljuti investeerimiskava aastateks 2017-2020. Investeerimiskava raames viiakse biomassile üle viisteist ettevõtte kaugküttepiirkonda ning korrastatakse kaugküttevõrkusid. Laagri ja Loo katlamajd on osa investeerimiskavast.

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab Laagri ja Loo katlamajade puiduhakkele üleviimist Euroopa Liidu 2014-2020 ühtekuuluvusfondi toetusmeetmest “Efektiivne soojusenergia tootmine ja ülekanne”.

Adven on Eestis, Soomes ja Rootsis tegutsev energiaettevõte, mis pakub klientidele vajadustele vastavaid energialahendusi. Ettevõte pakub energialahendusi tööstus- ja teenindussektoris, varustab soojusega era- ja ärikliente ning tegeleb maagaasi jaotamise ja müügiga. Adven Eesti on üks Eesti suurimaid soojuse tootjaid, tegutsedes kaheksateistkümnes kaugküttepiirkonnas üle Eesti.

Allikas: Priit Tiit, Adven Eesti