Domus sai eduka ettevõtte reitingu

Domus Kinnisvara Vahendus OÜ-le omistati Krediidiinfo poolt krediidireiting hea (A) ja Edukas Eesti Ettevõte 2010 tiitel.

Krediidiinfo koostöös Experianiga tunnustab tublisid Eesti ettevõtteid, kelle majanduslik seisukord on Krediidiinfo reitingu järgi saanud positiivse hinnangu. Selliseid ettevõtteid on 2009. aasta finantsandmete põhjal Eestis vaid 7 protsenti. Krediidiinfo reiting on unikaalne ettevõtetele antav koondhinne, mis põhineb ettevõtte majandus- ja finantsolukorra ning maksekommete analüüsil. Domus Kinnisvara juhatuse liige Raul Reino sõnas, et tunnustus on seda meeldivam, kuna see põhineb 2009.a. majandusandmetel, mis teatavasti oli kinnisvaraturul keeruline aasta. „Kõrge reiting annab täiendava kindlustunde meie klientidele ja partneritele ning on kinnituseks ettevõtte stabiilsele toimimisele“ sõnas Raul Reino.

Meetod on väljatöötatud rahvusvaheliste mudelite alusel ning tänu Experian’ile on see aktsepteeritud ka väljaspool Eestit. AS Krediidiinfo on maailma juhtiva krediidiinformatsiooni kontserni Experian tütarettevõte.


Allikas:  Raul Reino/Domus Kinnisvara Vahendus OÜ