Mis on liimpuitmaja eelised?

Iga valiku tegemisel kogume me esmalt informatsiooni ja teadmist ning seejärel teeme otsuse. Maja ehitamise puhul, mis on seotud väga suurte kuludega, tehakse uurimistööd enamasti põhjalikult ja võetakse aega, et enda jaoks vajalik info kätte saada. 

 

Liimpuitmaja puhul on selgitustöö asjakohane, sest esmapilgul ei pruugigi aru saada, mille poolest erineb liimpuitpalgist maja võrreldes tavalise täispuidust palkamajaga?

Vaatame võrdlevalt peamisi omadusi:

Omadused Liimpuidust palkmaja Massiivsest täispuidust palkmaja
Deformatsioonid ja puidu kuivamisega kaasnev vajumine Liimpuidust palgi puhul on deformatsioonid minimaalsed, kuna lamellide paigutus stabiliseerib liimpalki ja ei lase tekkida väändumisi ja paindumisi ning palkseina vajumine on maksimaalselt 1 cm/m kohta. See kõik aitab kaasa maja väliseinte heale õhupidavusele. Tavalise täispuidust palgi puhul deformatsioonid kuivamisel suuremad ning vajumine kuni 3-4 cm/m kohta.
Suuremad deformatsioonid ja vajumine võib vähendada välisseinte seinte õhupidavust.
Palgi pragunemine, lõhenemine Tänu sellele, et liimpuidu puhul kasutatakse alati välispinnal tihedat südapuu lamelli, siis ka liimpuidu pinnale tekib pragusid minimaalselt. Massiivse täispuidust palgi puhul esineb pragunemist oluliselt rohkem ning need vähenevad seinte soojapidavust.
Soojuse akumuleerimine ja maja loomulik niiskusregulatsioon Massiivne liimpuidust sein salvestab ja eraldab sinna salvestanud soojust ning ühtlustab pidevalt majasisest niiskustaset. Täispudust palksein samuti akumuleerib soojust ning aitab majas tagada stabiilset õhuniiskust.

Kokkuvõttes on peamine eelis liimpuidu parem stabiilsus väliskeskkonna mõjudele. Väiksem vajumine, minimaalsed deformatsioonid ning pea olematu palgi välispinna pragunemine võimaldab ehitada õhupidavaid ja tänapäevaseid palkmaju.

Teiste sõnadega on Finnlogi liimpuidust majade puhul võetud kasutusse kõik puidu parimad omadused ja samal ajal minimiseeritud neid riske, mis võivad probleeme tekitada.

Liimpuitmaja on hea valik kõigile, kes hindavad looduslikku elukeskkonda, väärtustavad traditsioone ning soovivad elada kvaliteetses majas.

Suure valiku moodul-, element- ja palkmaju leiad: www.kv.ee/moodulmajad