Pressiteade: Väikeettevõtted pingutavad oma naistöötajatele sobivate tingimuste loomiseks

Kogu maailmas pürgivad naised järjest enam firmade tüüri juurde. Ülemaailmse tööpaikade pakkuja Reguse tellitud viimane uuring kinnitab seda positiivset tendentsi: nende firmade arv, mis vastasid, et nende juhatuses pole üldse naisi, on langenud kahe aasta taguselt piinlikult 47% tasemelt umbes kolmandikule (37%). Siiski pole need tulemused veel sellised nagu võiks, sest üle maailma leiab alla poole ettevõtetest (42%), et nende tööstusharus oleks tipus olevate naiste arv suurenemas.

Lisaks sellele tundub, et mõnes majandussektoris on parem naine olla kui mõnes teises.

Üldiselt on ravimi- ja tervishoiusektor kogu maailmas naistele mugav, seal on 45% firmadel rohkem kui üks naine juhatuses või nõukogus. Selle mõõdupuu järgi järgmine on jaekaubanduse ja meelelahutuse sektor, kus 37% organisatsioonidel on rohkem kui üks naine juhatuses või nõukogus. Seevastu IKT sektori tulemus oli ehmatav – seal polnud koguni 43% ettevõtete juhtkonnas üldse naisi.

See uuring leidis ka, et suuremad firmad võimaldavad naistel paremini tippu jõuda – üle poolel neist on juhtkonnas rohkem kui üks naine. Väikestes ettevõtetes on seevastu kõige tõenäolisem, et tipus pole üldse naisi, ja vähetõenäoline, et neid on seal rohkem kui üks. Nendest tulemustest nähtub, et väikeettevõtted pingutavad selleks, et luua oma naistöötajatele vajalikud tingimused läbi “klaaslae“ tungimiseks.

Üheks teguriks on kindlasti enesega rahulolu – kui juhtkonnas on üks naine juba olemas, jäävad paljud firmad selle juurde ka pidama, jättes unarusse teiste naiste koolituse ja arendamise. Samas on aga veelgi olulisem, et OECD andmetel teevad naised isegi arenenud maailmas ära lõviosa majapidamistöödest, pere eest hoolitsemisest ja kogukondlikust tööst. Põhimõtteliselt oodatakse naistelt, et nad oleksid kodus majapidamishaldjad ja tööl otsusekindlad juhid, mis asetab nad uskumatu pinge alla,” ütleb Reguse Baltimaade asepresident Ruud Doogen.

Suurem paindlikkus nii kontoris veedetud tundide osas kui ka töötamise tegeliku asukoha osas on naiste ettevõtluses osalemise võtmetegur. Kui naistel lubatakse kodule lähemal töötada, säästab see väärtuslikku aega, mis muidu kulutataks töölesõidule, ning näiteks oma lapse kooli lähedal töötamine tähendab, et lapse igapäevast auto peale võtmist ei pea enam pikalt ette planeerima ega selleks kellegi abi paluma.

Üle maailma tööpaikade mitmekesisuse suurendamisele pühendunud mittetulundusühing Catalyst avalikustas 2013. aastal uuringu, mis kinnitas, et paindlik töö aitab oluliselt kaasa, et naised jõuaksid karjääriredeli tippu. Uuringust selgus, et firmades, mis ei pakkunud paindlikku tööaega, oli naistel väiksem tõenäosus juhtpositsioonidele jõuda kui firmades, kus see võimalus oli olemas.

Ja lõpuks – kui naistelt oodatakse, et nad annaksid majanduskasvu ja SKT tõusu oma panuse, peab neil olema võimalus oma karjääri arendada sõltumata sellest, kas neil on pered ja majapidamiskohustused või ei. Traditsiooniline mõtteviis näeb kahjuks siiamaani, et naised peaksid majapidamistööde eest rohkem hoolt kandma kui mehed, ning selle muutmine nõuab pikka ja põhjalikku kultuurilist muutust. Samas piisab ettevõtetel oma naistöötajate potentsiaali täielikuks rakendamiseks ainult suuremast paindlikkusest, et nad saaksid oma tegevusrohke elu võimalikult tõhusalt ja õnnelikult korraldada,” ütleb Ruud Doogen.

Regus on maailma suurim paindlikult kasutatavate tööruumide pakkuja, kelle lahenduste ja teenuste hulgas on täielikult sisustatud büroosid, professionaalseid koosolekuruume, ärisalonge ja maailma suurim videokonverentside stuudiovõrk. Regus pakub igale inimesele võimalust töötada neile kõige sobivamal moel kas siis kodus, ringi liikudes või kontoriruumis. Sellised ettevõtted nagu näiteks Google ja GlaxoSmithKline koosnevad sadadest ja sadadest väikestest ja keskmise suurusega firmadest, kellel on kasulik oma kontori ja tööruumid Reguselt tellida, et ise oma põhitegevusele keskenduda.

Rohkem kui 1,3 miljonit klienti töötavad iga päev Reguse tööruumides, mis asuvad üle maailma 1 500 asukohas, 600 linnas (k.a. Tallinnas) ja 100 riigis, andes inimestele ja ettevõtetele võimaluse töötada kohast ja ajast sõltumatult ning just neile sobival viisil. Regus asutati 1989. aastal Belgias, Brüsseli linnas, peakorter asub Luksemburgis ja firma on noteeritud Londoni börsil.

 

Allikas: Regus